Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
2. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
3. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
4. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
5. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
6. Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
7. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
8. Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
9. Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
Page