Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
2. Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
3. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
4. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
5. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
6. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
7. Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
8. PARAMOUNT CLAUSE IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD AND RAIL
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
9. Liability for the particulars in the consignment note
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page