Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
2. De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentano. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologiedes Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Go to
3. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
4. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
5. Fear in Greek and Sanskrit Drama
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
6. Heidegger and δόξα: an Ambiguous Affair
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Go to
7. The Middle Color: A History of a Problem in Thirteenth Century Oxford Commentaries on De sensu et sensato
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Go to
8. Arystotelesowska szkatułka albo Melodramat w objęciach opery (na przykładzie sceny kopania grobu w Fideliu Ludwiga van Beethovena)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Go to
Page