Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. Świat fabrykowany przez figurę Ojca. Model unisex jako reakcja na patriarchalne status quo (World fabricated by the figure of the Father. Unisex model as a backlash against the patriarchal status quo)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
4. Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
5. Wzrost liczby zachowań radykalnych w Europie a przyszłość Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
6. Islam w Europie czy „europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów w Europie
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
7. Przyczyny i implikacje Brexitu w Walii
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
8. Referendum ogólnokrajowe w Słowacji – nieudany eksperyment
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
9. Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
10. „Wieczni wójtowie” – zjawisko wielokadencyjności w gminach wiejskich. Analiza wyników wyborów w latach 2002–2014
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
11. Występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
12. Transfery poselskie jako źródło nowych inicjatyw politycznych
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
13. Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
14. Marketing polityczny – skuteczne narzędzie w prezydenckich kampaniach wyborczych kandydatów niszowych?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
15. Referenda odwoławcze organów wykonawczych w Polsce w latach 2006–2017. Realny wpływ czy fikcja? Analiza wybranych przypadków
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
16. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
17. Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
18. Rola komitetów partyjnych i niepartyjnych w kreowaniu burmistrzów i prezydentów miast – przykład województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
19. Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
20. Implikacje realizacji zasad ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym i regionalnym (zachodniopomorskim)
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
21. Destination wedding - popularity among young students
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
22. Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
23. The use of cultural institutions in tourism as an incentive for local development - the case of National Museum in Wroclaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
Page