Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
2. Zarządzanie jakością procesu obsługi jako czynnik kształtujący zachowania konsumenckie na rynku B2B
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
3. European funds and air services market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
4. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
Page