Search

Result: Found records: 33.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
2. Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
3. The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
4. Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
5. Obciążenie nieruchomości skarbowych I samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
6. Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
7. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
8. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
9. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
11. Pat legislacyjny w Unii Europejskiej w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
12. Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
13. Ochrona konsumenta w odniesieniu do umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
14. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
15. Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
16. Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
17. Obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika po zajściu zdarzenia szkodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
18. Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
19. PROBLEMATYKA PRAWNA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
20. STAN TECHNICZNY ŚRODKA TRANSPORTOWEGO JAKO PRZYCZYNA SZKODY TRANSPORTOWEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
21. PRAWO KIEROWCÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM DO ZWROTU KOSZTÓW NOCLEGU Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
22. Varied methods of protection of travellers under European law
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
23. The pattern of due diligence of the entrepreneur providing the property protection service which is the subject of compulsory protection
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
24. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
25. Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
26. Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
27. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
28. Proponowane kierunki zmian w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w prawie krajowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
29. Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
30. STATUTE OF LIMITATIONS FOR PASSENGER CLAIMS RESULTING FROM THE EUROPEAN UNION REGULATIONS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
31. PARAMOUNT CLAUSE IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD AND RAIL
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
32. DOMNIEMANIA WYNIKAJĄCE Z TAK ZWANYCH SZCZEGÓLNYCH PRZYCZYN ZWALNIAJĄCYCH PRZEWOŹNIKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W PRZESYŁCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
33. Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page