Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Obciążenie nieruchomości skarbowych I samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
3. Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa w latach 2010–2015 na przykładzie powiatu koszalińskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
4. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
5. Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
6. Administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne konsekwencje niedozwolonej zmiany stanu wód na sąsiedniej nieruchomości gruntowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
7. Analiza kompletności danych z rejestru cen i wartości na przykładzie powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego w latach 2010–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
8. Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page