Search

Result: Found records: 16.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
2. Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
3. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
4. Federalizm fiskalny – wady i zalety
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
5. Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
6. Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
7. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
8. Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
9. Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
10. Model logitowy jako narzędzie prognozowania obciążeń podatkowych działek gruntu w wyniku wprowadzenia podatku ad valorem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
11. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
12. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
13. Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
14. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
15. Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
16. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page