Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Polish enterprises as beneficiaries of EU funds from 2007 onwards – an analysis including sectorial and regional differentiation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
2. Znaczenie dotacji celowych przekazywanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page