Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
2. Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
3. Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
4. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
5. Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
Page