Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
2. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
Page