Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
2. Reliability Trends in Retail Foreign Exchange Brokers Market
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
3. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Go to
4. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
5. Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
6. Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
7. Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page