Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
4. Changes in work culture in one-generation companies in the it sector
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
5. Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
6. Design Management in the Context of Challenges Posed by New Generations of Recipients
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
7. Service dominant logic – intelektualny przekręt?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
8. The security of personal data protection in the Polish information society – selected aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
9. Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
Page