Search

Result: Found records: 11.
Page
List
# Article title Issue number Year Published
1. Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich (na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
2. Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
4. Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
5. Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
6. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
7. Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
8. Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
9. Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
10. Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
11. Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
Page