Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet - raport z rubieży : Pedagogika Szkoły Wyższej