Suche

Ergebnisse: Gefundene Datensätze: 56.
Seite
Liste
# Artikelüberschrift Ausgabennummer Erscheinungsjahr
1. Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Anmeldung
2. Influence of Plantar Fascial Taping on Pressure Pain Sensitivity Changes in Lower Extremity Posterior Line Muscles in Futsal Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Anmeldung
3. Exercise Training-Induced Changes in Inflammatory Mediators and Heat Shock Proteins in Canoeists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Anmeldung
4. Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Anmeldung
5. Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie „Industriady 2014”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Anmeldung
6. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Anmeldung
7. Rozumowanie Mistrza a determinizm, rec. z: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Anmeldung
8. Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Anmeldung
9. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach Europy Środkowej w latach 1989–2004 z punktu widzenia społeczności międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Anmeldung
10. Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Anmeldung
11. ZMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO DETERMINANTA REFORM SYSTEMÓW EMERYTALNYCH KRAJÓW NORDYCKICH – WNIOSKI DLA POLSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Anmeldung
12. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Anmeldung
13. Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Anmeldung
14. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Anmeldung
15. Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Anmeldung
16. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Anmeldung
17. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim
(Autobiografia)
nr 1 (6) 2016 2016 Anmeldung
18. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Anmeldung
19. Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Anmeldung
20. Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Anmeldung
21. Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Anmeldung
22. Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Anmeldung
23. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Anmeldung
24. Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Anmeldung
25. Wykorzystanie serwisu YouTube w kształtowaniu marki osobistej – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Anmeldung
26. Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Anmeldung
27. Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Anmeldung
28. Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Anmeldung
29. Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Anmeldung
30. Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Anmeldung
31. Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Anmeldung
32. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Anmeldung
33. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Anmeldung
34. Ocena poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego w kontekście inwestycji Volkswagena
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Anmeldung
35. Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Anmeldung
36. Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Anmeldung
37. Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Anmeldung
38. Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Anmeldung
39. Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Anmeldung
40. MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE JAKO KLUCZOWY ELEMENT SYSTEMU DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Anmeldung
41. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Anmeldung
42. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Anmeldung
43. Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Anmeldung
44. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Anmeldung
45. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM I WAŁECKIM
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Anmeldung
46. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Anmeldung
47. The impact of reviews on the internet on the financial results of a hotel company
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Anmeldung
48. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Anmeldung
49. Bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach ochrony zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Anmeldung
50. Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Anmeldung
51. Regulacje prawne i ich wpływ na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Białystok
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Anmeldung
52. Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Anmeldung
53. Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Anmeldung
54. Internal audit as a tool for quality control of customer service – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Anmeldung
55. Shaping the relationships of young consumers based on video content in the social media environment in the light of data clustering
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Anmeldung
56. Błądzenie Gézy Csátha: między autobiografizmem, fikcją a autoanalizą
(Autobiografia)
nr 2 (13) 2019 2019 Anmeldung
Seite