Suche

Ergebnisse: Gefundene Datensätze: 10.
Seite
Liste
# Artikelüberschrift Ausgabennummer Erscheinungsjahr
1. The Influence of Sulphur Directive on the Ferry Market. Świnoujście-Ystad/ Trelleborg Ferry Lines -a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Anmeldung
2. The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Anmeldung
3. The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Anmeldung
4. Transformations in organising maritime transport of perishable goods
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Anmeldung
5. Socio-economic benefits of the improvement of transport accessibility to the port of Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Anmeldung
6. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Anmeldung
7. Monitorowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim jako pierwszy krok w kierunku redukcji emisji GHG z żeglugi
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Anmeldung
8. Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Anmeldung
9. Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Anmeldung
10. Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Anmeldung
Seite