Suche

Ergebnisse: Gefundene Datensätze: 24.
Seite
Liste
# Artikelüberschrift Ausgabennummer Erscheinungsjahr
1. Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Anmeldung
2. Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Anmeldung
3. Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Anmeldung
4. Analiza rynku Business Process Outsourcing w logistyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Anmeldung
5. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Anmeldung
6. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Anmeldung
7. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Anmeldung
8. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Anmeldung
9. Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Anmeldung
10. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Anmeldung
11. The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Anmeldung
12. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Anmeldung
13. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Anmeldung
14. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Anmeldung
15. Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Anmeldung
16. Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Anmeldung
17. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Anmeldung
18. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Anmeldung
19. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Anmeldung
20. Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Anmeldung
21. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Anmeldung
22. Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Anmeldung
23. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Anmeldung
24. Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Anmeldung
Seite