Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Autorzy: Robert Piszko ORCID
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: rozwój inkluzywny wykładnia prawa stosowanie prawa spontaniczne powstawanie prawa zwyczaj
Rok wydania:2019
Liczba stron:14 (95-108)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 258

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wykazania, że przyczyną kryzysu inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest to, że w ramach tych samych przepisów mogą zapadać odmienne decyzje przesądzające o nierówności wobec prawa i prowadzące do naruszenia standardów i praw człowieka, utrudnienia udziału w życiu społecznym, gospodarczym. W naukach prawnych niemal nie podejmuje się problematyki wypracowania kryteriów rozstrzygania wątpliwości dotyczących treści prawa, a nie są one przedmiotem regulacji prawnej i mogą powstać jako prawo tylko spontanicznie. W odniesieniu do spontanicznego powstawania prawa praktycznie nie są realizowane badania naukowe, co utrudnia ustalenie, jakie dokładnie obowiązują reguły, zasady, wskazówki wykładni i stosowania prawa. Nie są więc w ten sposób gwarantowane podstawowe warunki rozwoju inkluzywnego. Wyjaśnienie tego problemu jest swoistą nowością z punktu widzenia przyczyn kryzysu danego rozwoju i przyczyn kryzysu systemu prawnego. W artykule wykorzystano metodę analizy lingwistycznej i ekonomicznej analizy prawa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, wyd. VI, Wrocław 2002.
2.Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017.
3.Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1983.
4.Ennecerus L., Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Marburg 1930.
5.Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1978.
6.Kosiedowski W., Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, R. 14, z. 5.
7.Mączyńska E., Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny, „Mazowsze Studia Regionalne” 2014, nr 15.
8.Muras Z., Podstawy prawa, Warszawa 2017.
9.Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2000.
10.Olejniczak A., Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2017.
11.Piszko R., Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, Szczecin 2000.
12.Piszko R., System prawny polski a normy pozaprawne. Aspekt teoretyczny, niepublikowana rozprawa doktorska, Szczecin 1995.
13.Piszko R., Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie i w praktyce prawniczej, Szczecin 2007.
14.Piszko R., Aksjologiczna orientacja rozumowań prawniczych. Wykłady, Szczecin 2014.
15.Puchta G.F., Das Gewohnheitsrecht, Palm 1828.
16.Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1993.
17.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju Teoria i praktyka, Poznań 2010.
18.Staub-Pisko O., Kommentar zum allgemeinem deutschen Handelsgesetzbuch, Wien 1908.
19.Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2006.
20.Studnicki F., Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z umowy, Kraków 1949.
21.Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
22.Winscheid B., Lehrbuch des Pandektenrechts, Düsseldorf 1862.
23.Woźniak M.G., Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej, w: Gospodarka Polski 1990–2011, red. M.G. Woźniak, Warszawa 2012.
24.Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978.