Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)

Rok wydania: 2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Sprawiedliwość wykładni prawa

16 (7-22) Olgierd Bogucki Więcej
2.

Wpływ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na realizację zadań własnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

16 (23-38) Jakub Bryła Więcej
3.

Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej

14 (39-52) Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek Więcej
4.

Dopuszczalność dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta) – analiza rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych

12 (53-64) Kamil Krauschar Więcej
5.

Regulacje prawne i ich wpływ na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Białystok

15 (65-79) Mateusz Łajewski Więcej
6.

Odpowiedzialność cywilna administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego według Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

14 (81-94) Filip Morawski Więcej
7.

Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

14 (95-108) Robert Piszko Więcej
8.

Wina w prawie karnym i prawie deliktów – przyczynek do dyskusji na temat tożsamości pojęcia winy w prawie polskim

18 (109-126) Mariusz Zelek Więcej
9.

Wykonalność postanowienia sądu zmieniającego postanowienie komornika w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 marca 2019 roku (II Cz 461/19)

10 (129-138) Grzegorz Woźniak Więcej
10.

Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią najbliższego członka rodziny – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2018 roku, V ACa 697/17

16 (139-154) Piotr Zielonka Więcej
11.

Spotkanie Młodych Naukowców Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) 29 marca 2019 roku w Lublinie

3 (157-159) Wojciech Szczepan Staszewski Więcej