Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.25-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (25)
Zasada proporcjonalności a ograniczenia reklamy w uchwałach krajobrazowych

Autorzy: Andrzej Nałęcz ORCID
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: zasada proporcjonalności uchwała krajobrazowa tablice i urządzenia reklamowe szyldy
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (89-104)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 96

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności w ocenie dopuszczalności ograniczeń reklamy zewnętrznej unormowanych w tzw. uchwale krajobrazowej. Opisano wartości-cele, których osiągnięciu służyć może uchwała, oraz wartości, którym uchwała ta może zagrażać (prawo własności, swoboda działalności gospodarczej). Dokonano analizy dopuszczalności poszczególnych rodzajów restrykcji odnoszących się do tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia interesów przedsiębiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akdeniz B., Calantone R.J., Voorhees C.M., Effectiveness of Marketing Cues on Consumer Perceptions of Quality: The Moderating Roles of Brand Reputation and Third-Party Information, „Psychology and Marketing” 2013, t. 30, nr 1.
2.Ayanwale A.B., Alimi T., Ayanbimipe M.A., The Influence of Advertising on Consumer Brand Preference, „Journal of Social Science” 2005, t. 10, nr 1.
3.Chan M., Singhal A., The Emotional Side of Cognitive Distraction: Implications for Road Safety, „Accident Analysis and Prevention” 2013, t. 50.
4.Ciechomski W., Reklama zewnętrzna jako instrument promocji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu” 2011, nr 21.
5.Czyński M., Ostrowski M., Reklama w przestrzeni publicznej miasta, „Przestrzeń i Forma” 2011, nr 16.
6.Domke K., Wandachowicz K., Zalesińska M., Mroczkowska S., Skrzypczak P., Digital Billboards and Road Safety, w: Light in Engineering, Architecture and the Environment, red. K. Domke, C.A. Brebbia, Southampton 2011.
7.Dudzik J., Skubisz R., w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
8.Edquist J., Johnston I., Visual Clutter in Road Environments – What it Does, and What to Do about It, „Australian Road Safety Research, Policing and Education Conference” 2008.
9.Evans G.W., The Built Environment and Mental Health, „Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Science” 2003, t. 80, nr 4.
10.Filipiak T.A., w: Kodeks cywilny. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
11.Floyd C.F., The Takings Clause in Billboard Control, „Washington University Journal of Law and Policy” 2000, t. 3, nr 1.
12.Goleń G., Fogel A., Staniewska A., w: Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, red. A. Fogel, Warszawa 2016.
13.Gralińska-Toborek A., Kazimierska-Jerzyk W., Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej, Łódź 2014.
14.Harasimiuk D.E., Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa 2011.
15.He Y., Gou Q., Li S., Huang Z., Price, Quality and Advertising Decisions Considering Reference Quality Effects: Search Versus Experience Goods, „Lecture Notes in Management Science” 2014, t. 6.
16.Homer P.M., Ad Size as an Indicator of Perceived Advertising Costs and Effort: The Effects on Memory and Perceptions, „Journal of Advertising” 1995, t. XXIV, nr 4.
17.Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2013.
18.Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
19.Khorram A., Yusefi M., Keykha S., Light Pollution, a World Problem, „Health Scope” 2014, t. 3, nr 4, http://jhealthscope.com/en/articles/20117.html.
20.Kruger J., Wirtz D., Van Boven L., Altermatt T.W., The Effort Heuristic, „Journal of Experimental Social Psychology” 2004, t. 40.
21.Labrecque L. I., Milne G. R., Exciting Red and Competent Blue: The Importance of Color in Marketing, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2012, t. 40, nr 5.
22.Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006.
23.Nawrocki T., Miasta nasze a w nich... Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 36.
24.Niewiadomski Z., Jaroszyński K., Szmytt A., w: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.
25.Niżnik-Dobosz I., Estetyka techniczna i ład przestrzenny jako pojęcia prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzeni, w: Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
26.Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z., Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2016.
27.Pałecki K., Aksjologia prawa, w: Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksy, M. Stępień, Warszawa 2013.
28.Pater P., Funkcje światła sztucznego w przestrzeni architektonicznej, „Przestrzeń i Forma” 2016, nr 27.
29.Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., w: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2016.
30.Roux A.T., Practitioners’ View of the Role of OOH Advertising Media in IMC Campaigns, „Management: Journal of Contemporary Management Issues” 2016, t. 21, nr 2.
31.Roux A.T., Van der Waldt D.L.R., Out-of-home Advertising Media: Theoretical and Industry Perspectives, „Communitas” 2014, t. 19.
32.Rudnicki S., Rudnicki G., Rudnicka J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, Warszawa 2016.
33.Rumbo J.D., Consumer Resistance in a World of Advertising Clutter: The Case of Adbusters, „Psychology & Marketing” 2002, t. 19, nr 2.
34.Sarnecki P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
35.Skubisz R., Zakaz reklamy napojów alkoholowych, „Rejent” 1998, nr 10.
36.Sosnowski P., Buczyński K., Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2014.
37.Tsuji R., What Factors Make Outdoor Advertising More Effective?, Kansai University 2017.
38.Yannis G., Dimitropoulos J., Muhlrad N., Assessment of Pedestrian Safety Measures in Europe, „ITE Journal” 2007, t. 77, nr 12.
39.Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013.