Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2018 (24)

Rok wydania: 2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

37 (7-43) Dominika Mróz Więcej
2.

Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty

24 (45-68) Adrianna Ogonowska Więcej
3.

Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich w postępowaniu i na etapie realizacji umowy

18 (69-86) Maciej Stanisław Ratajczak Więcej
4.

Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO

14 (87-100) Dominika Skoczylas Więcej
5.

XV Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Czerpiemy z dziedzictwa – idziemy w przyszłość” Szczecin, 8–9 czerwca 2017 roku

3 (105-107) Iwona Sagan Więcej
6.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

2 (109-110) Bronisław Ziemianin Więcej
7.

Współpraca bibliotek prawniczych

8 (111-118) Danuta Gburska Więcej
8.

Ludzie książki Pomorza Zachodniego. Z działalności zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

14 (119-132) Cecylia Judek Więcej
9.

Zmiany infrastruktury i księgozbioru Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

4 (133-136) Magdalena Kosmalska Więcej
10.

Twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji prawnej na tle szeroko podejmowanych działań w tym zakresie

16 (137-152) Lidia Lewicka Więcej
11.

Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus jako możliwość rozwoju zawodowego bibliotekarza

9 (153-161) Lidia Lewicka Więcej