Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.21-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)
Czynnik intelektualny jak o determinanta ludzkiego postępowania wyznaczająca winę

Autorzy: Wojciech Patryas
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: interpretacja karnistyczna wiedza wina
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (97-112)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 154

Abstrakt

Teoria prawa bazuje na filozofii, a ma być podstawą dla karnistyki. Koncepcja interpretacji karnistycznej, jako odmiany interpretacji humanistycznej, może być wykorzystana przy analizie przepisów zarówno kodeksu karnego z 1969 roku, jak i kodeksu karnego z 1997 roku. Wedle tej koncepcji wiedza sprawcy czynu okazuje się jego główną determinantą. Wiedza ściśle łączy się z winą, chociaż związek ten jest różny w każdym ze wspomnianych kodeksów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.
2.Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.
3.Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Zakamycze 2004.
4.Nowak L., Model ekonomiczny, Warszawa 1972.
5.Nowak L., The Structure of Idealization, Dordrecht 1979.
6.Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.
7.Patryas W., Rozważania o normach prawnych, Poznań 2001.
8.Patryas W., Uznawanie zdań, Warszawa 1987.
9.Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
10.Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1973.