Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Informacja o Stowarzyszeniu KOPIPOL – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

Rok wydania:2017
Liczba stron:3 (431-433)
Liczba pobrań ?: 135

Abstrakt

Stowarzyszenie KOPIPOL jest organizacją zbiorowego zarządzania prawa autorskimi, w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666) – zwanej dalej PrAut. Zostało ono utworzone przez pracowników polskiej nauki i techniki na zebraniu założycielskim 5 czerwca 1995 r. Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce.
Pobierz plik

Plik artykułu