Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej

Autorzy: Łukasz Zimończyk
Słowa kluczowe: kreatywność twórczość prawo autorskie wyrok program komputerowy komputer
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (417-429)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 564

Abstrakt

Gwałtowny rozwój komputeryzacji przypada na drugą połowę XX w. Również w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku pojawiły się w ustawodawstwach wielu państw szczegółowe przepisy dotyczące programów komputerowych. Tendencja ta wymusza również coraz częstsze interwencje judykatury w zakresie interpretacji regulacji programów komputerowych. Także w Polsce orzeczenia dotyczące tej materii zaczęły się pojawiać od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W prezentowanym artykule autor dokonuje krótkiej analizy rozstrzygnięć dotyczących programów komputerowych, zwłaszcza w zakresie ich charakteru i elementów składowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska M., Prawo autorskie w administracji publicznej, Wrocław 2010.
2.Filipowicz T., Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych, Warszawa 2015.
3.Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
4.Gierszewski W., Ochrona programu komputerowego i jego eksploatacja w przedsiębiorstwie, www.web.gov.pl/e-punkt_pr_aut_i_dobra_osobiste/308_1021.html (dostęp 9.09.2016).
5.Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010.
6.Kurczab D., Rozumienie pojęcia „program komputerowy” przez sądy. Analiza na przykładzie wyroków sądów polskich i ETS, w: Sądowe stosowanie prawa, Katowice 2014, s. 133.
7.Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015.
8.Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.