Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego

Autorzy: Patryk Zasuwik
Słowa kluczowe: utwór inspirowany utwór zależny wizualizacja architektoniczna utwór architektoniczny prawo autorskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (401-415)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 206

Abstrakt

Wizualizacje projektów architektonicznych stanowią w praktyce popularną i atrakcyjną formę prezentacji finalnego efektu zamierzenia architektonicznego. Na gruncie regulacji prawnoautorskich, przede wszystkim z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia wizualizacji, jak również utworu architektonicznego, na podstawie którego wizualizacje powstają, budzą one jednak kontrowersje z uwagi na swój niejednolity charakter. Artykuł stanowi próbę analizy i uporządkowania istniejących koncepcji prawnych dotyczących wizualizacji architektonicznych, jak również próbę odpowiedzi na pytanie o ich prawnoautorski charakter.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666.
2.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. III CSK 40/05, „Wokanda” 2006, nr 6, poz. 6.
3.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1982 r., sygn. II CR 460/82, OSNC 1983, nr 7, poz. 100.
4.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, Warszawa 2011.
5.Barta J., Markiewicz R., System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 3, Warszawa 2013.
6.Błeszyński J., Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973.
7.Flisak D., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.
8.Kępiński J., Klafkowska-Waśniowska K., Sikorski R., Prawa pokrewne, Warszawa 2011.
9.Kopff A., Utwór architektoniczny i jego autorstwo, „Nowe Prawo” 1970, nr 9.
10.Kwiatkowski B, Binkowski T., Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 3 (13).
11.Niżankowska A., Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007.
12.Piórecki K.J., Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, nr 2 (112).
13.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011.