Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?

Autorzy: Piotr Ślęzak
Słowa kluczowe: audiowizualny utwór naukowy utwór hybrydowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (383-399)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 72

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy audiowizualny utwór naukowy jest utworem hybrydowym. Byłoby to dzieło łączące w sobie cechy utworu naukowego i audiowizualnego. Na to pytanie autor udziela negatywnej odpowiedzi. Oceniane utwory są jedną z podkategorii utworu audiowizualnego. Za przyjęciem tej koncepcji przemawia to, że omawiany typ dzieła zawiera „warstwę” przekazującą treści naukowe, ale uzupełnioną przez niezwykle istotną „warstwę” stanowiącą emanację inwencji twórców audiowizualnych. Warstwa audiowizualna pozwala przybliżyć tematykę naukową i uczynić ją atrakcyjną dla odbiorców, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie. Zdaniem autora „audiowizualny utwór naukowy” jest pojęciem zbiorczym, obejmującym przynajmniej trzy podkategorie: film dokumentalny, film oświatowy oraz film animowany. Obok tej kategorii istnieją „czyste” dzieła naukowe, których składnikiem jest rejestracja audiowizualna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012.
2.Cherpillod I., L`objetdudroitd`auteur, Lausanne 1985.
3.Czajka M., Ochrona praw twórców i producentów, Warszawa 2010.
4.Dessemontet F., Le droitd`auteur, Lausanne 1999.
5.Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
6.Galloux J.-Ch., Oeuvre audiovisuelle, w: JurisClasseur, Propriété littéraire et artistique, z. 1140, Paris 2002.
7.Haberstumpf H., Zur Individualität wissenschaftlicher Sprachwerke, Freiburg 1982.
8.Heller M., Filozofia nauki, Kraków 2016.
9.Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.
10.Inny słownik języka polskiego. A...Ó, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
11.Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1961, z. 83.
12.Markiewicz R., Ochrona prac naukowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, z. 55.
13.Ożóg M., Podstawowe pojęcia ustawy z 30.06.2005 r. o kinematografii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 104.
14.Paschke M., Medienrecht, Heidelberg–London–New York 2009.
15.Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R, Markiewicz. Warszawa 2011.
16.Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2.
17.Strykowski W., Struktura filmu naukowo-dydaktycznego, Poznań 1973.
18.Strykowski W., Wstęp do teorii filmu dydaktycznego, Poznań 1977.
19.System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
20.Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, nr 10.
21.Ślęzak P., Dzieło multimedialne w świetle polskiego prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2003, z. 83.
22.Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych, Katowice 2015.
23.Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012.
24.Wierski D., Rodzaje i gatunki filmowe, s. 1, https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_edukacyjny (dostęp 3.11.2016).
25.Wojciechowska A., Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1999, z. 72.
26.https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
27.https://pl.wikipedia.org/wiki/Metodologia_nauk
28.http://www.edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/inne-opracowania/item/2142-rodzaje-i-gatunki-filmowe
29.https://pl.wikipedia.org/wiki/Animacja_komputerowa
30.http://kopalniawiedzy.pl/dinozaury-stalocieplnosc-zmiennocieplnosc-energetykametabolizm,8989
31.https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99_sta%C5%82ocieplnehttp://www.geekweek.pl/aktualnosci/23257/dinozaury-byly-stalocieplne
32.https://pl.wikipedia.org/wiki/Scypionyks