Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Twórca utworu naukowego w orzecznictwie sądów ubezpieczeń społecznych

Autorzy: Joanna Szyjewska-Bagińska
Słowa kluczowe: utwór dydaktyczny utwór naukowy pracownik naukowy twórca podleganie ubezpieczeniom społecznym
Rok wydania:2017
Liczba stron:24 (359-382)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 41

Abstrakt

Definicja twórcy wynikająca z ustawy o prawie autorskim1 jest zupełnie inna aniżeli definicja twórcy zawarta w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Specyficzna i wąska definicja twórcy obowiązująca w prawie ubezpieczeń społecznych wyklucza możliwość, aby autorzy utworów naukowych podlegali ubezpieczeniom społecznym jako twórcy. Z uwagi na powszechność i przymusowość ubezpieczenia społecznego konieczne staje się wskazanie innej podstawy podlegania tym ubezpieczeniom. W przypadku twórców dzieł naukowych wykonujących pracę, której efektem jest powstanie utworu o charakterze naukowym lub dydaktycznym, w orzecznictwie przyjmuje się, że na potrzeby ubezpieczeń społecznych są oni traktowani: po pierwsze, jako pracownicy; po drugie, jako osoby wykonujące czynności na podstawie umowy o świadczenie usług; bądź po trzecie, jako wykonawcy umowy o dzieło. W artykule omówiono orzecznictwo sądów ubezpieczeń społecznych dotyczące twórców utworów naukowych i dydaktycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.
2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, ze zm.
3.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 963, ze zm.
4.Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.
5.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1961 r., I CR 845/61.
6.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 152/00.
7.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2011 r., III UK 22/11.
8.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2012 r., I UK 5/12.
9.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2013 r., II UK 213/12.
10.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., II UK 115/13.
11.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2014 r., II UK 279/13.
12.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2014 r., II UK 399/13.
13.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2014 r., II UK 442/13.
14.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2014 r., II UK 444/13.
15.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2014 r., II UK 445/13.
16.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 420/13.
17.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 447/13.
18.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 542/13.
19.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 543/13.
20.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 561/13.
21.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2014 r., II UK 454/13.
22.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., II UK 74/14.
23.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r., III UK 69/14.
24.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2015 r., II UK 123/15.
25.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2015 r., II UK 184/14.
26.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r., I UK 389/14.
27.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r., I UK 450/14.
28.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r., I UK 133/15.
29.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2016 r., II UK 184/15.
30.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r., II UK 218/15.
31.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2016 r., II UK 566/13.
32.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r., I UK 313/15.
33.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r., II UK 316/15.
34.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2016 r., II UK 342/15.
35.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2016 r., I UK 446/15.
36.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16.
37.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2012 r., I UK 59/12.
38.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 166/12.
39.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2012 r., I UK 249/12.
40.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2012 r., I UK 277/12.
41.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2012 r., I UK 254/12.
42.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2012 r., I UK 280/12.
43.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2012 r., I UK 268/12.
44.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2012 r., I UK 481/12.
45.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r., III UK 159/12.
46.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2015 r., I Uz 3/15.
47.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r., II UZ 32/16.
48.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2016 r., II UZ 1/16.
49.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r., II UZP 6/09.
50.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r., III UZP 4/11.
51.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 marca 2014 r., III AUa 1146/14.
52.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2014 r., III AUa 2019/13.
53.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2014 r., III AUa 2083/13.
54.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2014 r., III AUa 2101/13.
55.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 września 2014 r., III AUa 200/14.
56.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 września 2014 r., III AUa 543/14.
57.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2014 r., AUa 440/14.
58.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2014 r., III AUa 193/14.
59.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 lutego 2015 r., III AUa 1012/14
60.Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2015 r., III AUa 1411/14.
61.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2015 r., III AUa 291/14.
62.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 maja 2015 r., III AUa 1589/14.
63.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2015 r., II AUa 416/15.
64.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2015 r., III AUa 194/15.
65.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2016 r., II AUa 1510/15.
66.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 lutego 2016 r., II AUa 974/16.
67.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 2016 r., III AUa 2009/15.
68.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2016 r., III AUa 1076/15.
69.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 r., III AUa 2269/15.
70.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 maja 2016 r., III AUa 61/16.
71.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2016 r., III AUa 602/15.
72.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r., III AUa 859/15.
73.Bakalarz T., Twórczość naukowa pracowników, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 10, s. 45.
74.Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Warszawa 2015.
75.Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012.
76.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
77.Bladowski B., Umowa o dzieło i umowa zlecenia, Warszawa 1987, s. 17.
78.Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1985.
79.Błeszyński J., Staszków M., Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983.
80.Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2011.
81.Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.
82.Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.
83.Jędrasik-Jankowska I., Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 8.
84.Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków 2001.
85.Kostański P., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014.
86.Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010.
87.Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., Prawo własności przemysłowej, t. 3: System prawa handlowego, Warszawa 2015.
88.Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2010.
89.Prawo własności przemysłowej, t. 14A: System prawa prywatnego, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
90.Prusinowski P., Obowiązek zapłaty składek a definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 6.
91.Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2013.
92.Sośniak M., Umowy o świadczenie usług z artykułu 570 kodeksu cywilnego, „Prawo i Państwo” 1981, z. 5, s. 61.
93.Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003.
94.Szostak R., Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 1, s. 61.
95.Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
96.System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań część ogólna, red. Z. Radwański, Wrocław 1981.
97.System prawa prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006.
98.System prawa prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004.
99.System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2013.
100.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016.
101.Wójcik S., Odgraniczenie umowy o dzieło od umowy o pracę i od umowy zlecenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1963, nr 65, z. 10, s. 165.