Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     DOI: 10.18276/ais.2017.18-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody

Autorzy: Aleksandra Nowak-Gruca
Słowa kluczowe: prawo autorskie wykładnia prawa pojęcie utworu naturalizacja prawa
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (225-244)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 50

Abstrakt

W dobie Internetu, inflacji informacji, gwałtownego rozwoju sztuk wizualnych i różnorodnych, zaawansowanych technologicznie form komunikacji przed prawem autorskim pojawiają się nowe wyzwania związane z ustalaniem granicznego poziomu twórczości. Jednocześnie problem wskazywania koniecznych cech utworu na gruncie tradycyjnej metody dogmatycznej wciąż pozostaje nierozwiązany. Z tego względu w artykule podjęto próbę zbudowania metodologicznego szkieletu dla naturalizacji prawa autorskiego, zgodnie z założeniem, że normatywne cechy utworu: twórczość i indywidualność mogą być interpretowane przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy naukowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012.
2.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013.
3.Bremer J., Neuroestetyka: Czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?, „Estetyka i Krytyka” 28 (1/2013), s. 9–28.
4.Brożek B., O naturalizacji prawa, http://www.academia.edu/19955761/O_naturalizacji_ prawa, s. 42–47 (dostęp 7.01.2017).
5.Brożek B., Derywacyjna koncepcja wykładni z perspektywy logicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1 (2006), s. 81–92.
6.Drozdowicz M., Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 78 (2001), s. 108–114.
7.Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
8.Gęsicka D.K., Wykładnia pojęć w prawie autorskim, „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 117 (2012), s. 66–77.
9.Kasprzycki D., Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 71 (1999), s. 5–20.
10.Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca, Kraków 1961.
11.Machała W., Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2012.
12.Matczak M., Interpretacja prawnicza w świetle semantyki Kripkego–Putnama, „Państwo i Prawo” 6 (2008), s. 66–78.
13.Nowak-Gruca A., Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. LXXVII, 2 (2015), s. 91–103.
14.Przybysz P., Markiewicz P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, w: Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. P. Francuz, Warszawa 2007.
15.Przybysz P., Markiewicz P., Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, http://www.academia.edu/2008741/Neuroestetyka, s. 107–149 (dostęp 31.01.2017).
16.Quaedvlieg A., The Tripod of Originality and the Concept of Work in Dutch and European Copyright, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil” 12 (2014), s. 1105–1112.
17.Ramachandran V.S., Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg?, Warszawa 2012.
18.Rosati E., Originality in a Work, or a Work of Originality: The effects of the infopaq decision, „European Intellectual Property Review” 2011, vol. 33, no 12, s. 746–755.
19.Saługa P., Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, „Państwo i Prawo” 5 (2008), s. 76–86, http://www.lex.pl/akt/-/akt/sposoby-wyodrebniania definicji-legalnych (dostęp 11.02.2017).
20.Shulman R.G., Brain Imaging: What it Can (and Cannot) Tell Us About Consciousness, Oxford 2013.
21.Sokołowska D., „Omnis definitio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, w: Zarys prawa własności intelektualnej, t. 1: Granice prawa autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 2010, s. 1–24.
22.Tischner A., Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2015.
23.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011.
24.Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990.
25.Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009.
26.Zeki S., Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, Warszawa 2009.
27.Zieliński M., Ziembiński Z., Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988.
28.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.
29.Zieliński M., Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 3 (2006), s. 93–101.