Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego

Autorzy: Katarzyna Grzybczyk
Słowa kluczowe: projekt budowlany i wykonawczy proces twórczy idea koncepcja utwór architektoniczny
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (97-113)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 466

Abstrakt

Utwory architektoniczne należą do tych utworów, których ocena prawna budzi emocje i spory, zwłaszcza między prawnikami a architektami. Oczekiwania architektów często spotykają się z niezrozumieniem prawników, co wynika nie tylko z brzmienia przepisów ustawy, ich interpretacji i zasad ochrony praw autorskich, ale także z posługiwania się odmiennym językiem. Brak jednolitej terminologii, niespójność różnych regulacji, ale także zmieniające się podejście do architektury jako takiej powodują różnorodne problemy, które mimo upływu lat i różnych (choć dość nielicznych) wypowiedzi doktryny czy judykatury nie znajdują rozwiązania. Artykuł jest próbą uporządkowania pojęć, którymi posługują się architekci, i skonfrontowania ich z przepisami prawa autorskiego, tak by umożliwić jednej i drugiej grupie zawodowej wzajemne zrozumienie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dacyl-Kwilosz K., Status prawnoautorski obiektu architektonicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, z. 2.
2.Doliński J.M., Utwór inspirowany w prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, z. 4.
3.Franta A., Kulturowa rola prawa autorskiego w architekturze (obrona architektury współczesnej przed zmianami), w: Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego, materiały z III Konferencji Naukowej z cyklu Prawo autorskie w architekturze, Wrocław 2007.
4.Golat R., Czy utworem jest obiekt czy jego projekt, „Nieruchomości C.H. Beck” 2010, nr 2.
5.Grzybczyk K., Zagadnienie idei w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4.
6.Grzybczyk K., Autonomiczne rysunki architektoniczne (szkice) jako przedmiot prawa autorskiego, w: Księga pamiątkowa prof. E. Traple [w druku].
7.Kopff A., Utwór architektoniczny i jego autorstwo, „Nowe Prawo” 1970, nr 7–8.
8.Loegler R.M., Kolor i architektura: Teoria, praktyka, nauczanie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej” 2007, Architektura, z. 20.
9.Łuc M., Prawo do integralności utworu architektonicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 2.
10.Piórecki K.J., Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, z. 2.
11.Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Pomysł jako przejaw twórczości w świetle prawa autorskiego, w: Spory o własność intelektualną. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.