Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (18)
Utwór naukowy w świetle prawa autorskiego

Autorzy: Jan Błeszyński
Słowa kluczowe: naukowy charakter ustalenie utworu twórczość utwór naukowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (45-61)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 496

Abstrakt

Pojęcie „utwór naukowy” jest w obowiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienione jako jeden z rodzajów przedmiotów ochrony prawa autorskiego. Spełniać on powinien ogólne przesłanki utworu, a mianowicie mieć twórczy i indywidualny charakter. Utwór korzysta z ochrony ze względu na zawarte w nim oryginalne wartości. Stanowi organiczną jedność elementów twórczych i zaczerpniętych z otaczającej twórcę rzeczywistości, w tym z dotychczasowego dorobku twórczego. Utwór naukowy odróżnić należy od ustaleń naukowych, które w utworze naukowym są przedmiotem oryginalnej (twórczej) i indywidualnej pracy, tzn. stanowiącej wynik ujęcia wyrażającego osobistą projekcję wyobraźni twórcy i wskutek tego niepowtarzalną w zakresie dokonanego przez twórcę wyboru oryginalnego ujęcia sposobu przedstawienia i wyrażenia zjawisk, ich cech i zachodzących pomiędzy nimi relacji jako dobra w stosunku do utworu transcendentnego oraz od badań naukowych jako procesu, mającego na celu dokonanie ustalenia naukowego. Udział w dokonaniu ustaleń naukowych stanowi tytuł do ochrony jako dóbr osobistych i nie przesądza autorstwa utworu naukowego, umożliwiającego ich poznanie, w zakresie ich oryginalnego doboru, ujęcia, przedstawienia i wyrażenia. Charakter utworu jako naukowego nie przesądza środków użytych do ustalenia składającego się na ten utwór treści. Pojęcia „utwór naukowy”, „artystyczny”, „popularnonaukowy” nie stanowią pojęć dychotomicznych. O naukowym charakterze decyduje cel poznawczy prezentowania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zjawisk ich cech, właściwości oraz występujących pomiędzy nimi zależności.
Pobierz plik

Plik artykułu