Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Pojęcie „znacznej ilości środków odurzających” na tle wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2015 r., o sygn. akt IV Ka 1541/14

Autorzy: Wojciech Bobik
Słowa kluczowe: znaczna ilość narkotyki posiadanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (25-34)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 280

Abstrakt

W glosowanym wyroku Sąd Okręgowy w Szczecinie musiał zmierzyć się z pytaniem, jaka ilość środków odurzających powinna być kwalifikowana jako znaczna. Autor glosy rozwija rozważania sądu, częściowo krytycznie, a także uzupełnia je o stosowną argumentację.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://sjp.pwn.pl/szukaj/dosy%C4%87.html (dostęp 24.03.2017).
2.http://sjp.pwn.pl/szukaj/du%C5%BCy.html (dostęp 24.03.2017).
3.http://sjp.pwn.pl/szukaj/znaczny.html (dostęp 24.03.2017).
4.Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, wyd. 2, Warszawa 2000.
5.Kozioł T., Znaczna ilość środka odurzającego, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 11.
6.M. Bojarski, Szczególne dziedziny prawa karnego. System Prawa Karnego, t. 11, Warszawa 2014.
7.Malasińska-Nagórny A., Pojęcie „znacznej ilości” środków odurzających, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 11.
8.Marciniak J., Marciniak M., „Znaczna ilość środków odurzających” a wymóg określoności prawa karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2011, nr 1.
9.Postanowienie SN z 23 września 2009 r., sygn. I KZP 10/09, OSNKW 2009, nr 10, poz. 84.
10.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485.
11.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
12.Wyrok SA w Katowicach z 4 października 2012 r., sygn. II AKa 344/12, Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach (dostęp 24.03.2017).
13.Wyrok SO w Szczecinie z 4 lutego 2015 r., sygn. IV Ka 1541/14, Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Szczecinie (dostęp 24.03.2017).
14.Wyrok TK z 14.02.2012 r., sygn. P 20/10, OTK-A 2012, poz. 15.
15.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012.