Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa

Autorzy: Michał Peno
Słowa kluczowe: Critical Race Theory filozofia prawa amerykańska krytyczna filozofia prawa postmodernizm
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 678

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zwięzłej charakterystyki Critical Race Theory (CRT) jako nurtu amerykańskiej krytycznej filozofii prawa. Jest to nurt, który można zaliczyć do szerszego kręgu postmodernistycznej filozofii prawa. W artykule zarysowano źródła i historię tego CRT, a także jego korzenie, wyrastające z szerszego ruchu filozofii krytycznej (zapoczątkowanej w tzw. Szkole Frankfurckiej) oraz ruchu krytycznych studiów nad prawem. CRT jest ruchem obcym polskiej tradycji uprawiania filozofii prawa (raczej analitycznej i pozytywistycznej). Jedynie pozornie jednak nie dotyka problemów istniejących w Polsce. Otwartość oraz narracyjny, dostępny dla szerszego audytorium i nastawiany na reformę, sposób uprawiania filozofii prawa przez przedstawicieli CRT wydaje się być pewną wskazówką dotyczącą tego, w jaki sposób filozofia może (i to silnie) oddziaływać na praktykę prawniczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Addis A., „Hey man, the did invent us”:The mass media law, and African Americans,”Buffalo Law Revew” 1993, nr 41.
2.Altman A., Legal Realism, Critical Legal Studies, and Dworkin, [w:] Philosophy of Law, red. J. Feinberg, H. Gross, Belmont 1995.
3.Bix B., A Dictionary of Legal Theory, New York 2004.
4.Bohman J., Critical Theory, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. Zalta, www.plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/critical-theory/>, dostęp dn. 20.12.2016 r.
5.Carrington P.D., Of the law and the river,”Journal of Legal Education” 1984, nr 34.
6.Chamallas M.,. Who is the Reasonable Person? Gaining Some Perspective in Tort Law: A New Take on Third Party Criminal Attack Cases,”Lewis & Clark Law Review” 2010, nr 14.
7.Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004.
8.Crenshaw K., Gotanda N., Peller G., Thomas K., Critical Race Theory: Key Writing that Formed the Movement, New York 1996.
9.Davies M., Asking the Law Question, Sydney 1994.
10.Davies M., Delimiting the Law.”Postmodernism” and the Politics of Law, Chicago 1996.
11.Delgado R.,Stefancic J., Critical Race Theory. An Introduction, New York 2012.
12.Elliott A., Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011.
13.Geuss R., The Idea of a Critical Theory, Cambridge 1981.
14.Hałas E., Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej, ”Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, nr 2.
15.Harris A., Race and Essentialism in Feminist Legal Theory,” Stanford Law Review” 1990, nr 3.
16.Horkheimer M., Critical Theory, New York 1982.
17.Johnson S., Unconscious racism and the criminal law, Cornell Law Revew” 1988, nr 73.
18.Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna, Warszawa 2015.
19.Lyotard F. J., The Postmodern Condition, Mineapolis 1984.
20.Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci, Warszawa 1998.
21.Matsuda M., Public response to racist hate speech: Considering the victim’s story, [w:] Words that wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, And The First Amendment, red. M. Matsuda, C. Lawrance, R. Delgrado, K. Crenshaw, Boulder, Col. 1993.
22.Melosik Z., „Epistemologia” postmodernizmu, [w:] Nieobecne dyskursy, cz. III, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993.
23.Merryman J. H., The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America, Stanford 1969.
24.Morawski L., Co może dać nauce prawa postmodernizm, Toruń 2001.
25.Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
26.Morrison W., Jurisprudence: from the Greeks to Postmodernism, London 1997.
27.Rosenau P. M., Postmodernism and the Social Sciences, Princeton 1992.
28.Murray C., Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980, Poznań 2001.
29.Russel K.K., Critical Race Theory and Social Justice, [w:] Social Justice/Criminal Justice. The Maturation of Critical Theory in Law, Crime, and Deviance, red. B. A. Arrigo, Scarborough 1999.
30.Russel K. K., A critical view from the inside: An application of critical legal studies to criminal law,” Journal of Criminal Law and Criminology” 1994, nr 85.
31.Seidman S., The End of Sociological Theory: The Postmodern Hope,” Sociological Theory” 1991, nr 2.
32.Shapiro I., The Moral Foundations of Politics, New Haven-London 2003.
33.Tebbit M., Philosophy of Law, London-New York 2005.
34.Unger R. M., Ruch studiów krytycznych nad prawem, Warszawa 2005.
35.Wacks R., Philosophy of Law: A Very Short Introduction, New York 2006.
36.Williams P., The Alchemy of Race and Rights: Diary of a Law Professor, Cambridge, MA 1991.
37.Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.