Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)

Rok wydania: 2017

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15

10 (5-14) Konrad Burdziak Więcej
2.

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R., SYGN. AKT III CZP 9/15, LEX nr 1665869

10 (15-24) Piotr Wrona Więcej
3.

Pojęcie „znacznej ilości środków odurzających” na tle wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2015 r., o sygn. akt IV Ka 1541/14

10 (25-34) Wojciech Bobik Więcej
4.

O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu oraz plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP)

13 (35-47) Łukasz Pohl Więcej
5.

Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

10 (49-58) Łukasz Pohl Więcej
6.

Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa

18 (59-76) Michał Peno Więcej
7.

Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.

16 (77-92) Rafał Bernat Więcej
8.

Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie

16 (93-108) Wojciech Bożek, Ewa Kowalewska Więcej
9.

Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa

27 (109-135) Urszula Głód-van de Sanden Więcej