Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim

Autorzy: Paweł Daszczuk
Słowa kluczowe: ochrona konsumenta maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu całkowita kwota kredytu odsetki maksymalne instytucja pożyczkowa kredyt konsumencki
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (131-147)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 245

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, w szczególności definicji instytucji pożyczkowej oraz sposobu obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zmiany te mają istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, jak i dla samych konsumentów. Sposób obliczania kwoty maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów odnosi się do udostępnienia środków pieniężnych konsumentowi, a nie ich przekazania czy wypłaty, co może prowadzić do szeregu wątpliwości w praktyce zawierania umów. W artykule dokonano wykładni przepisów ustawy, próbując ustalić, w jaki sposób zmiany przepisów przyczynią się do ochrony konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodył-Szymala P., O ustawie antylichwiarskiej, „Prawo Bankowe” 2006, nr 1.
2.Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, LEX 2012.
3.Kaszubski R.W., Regulacje „antylichwiarskie” dla konsumentów i przedsiębiorców – przepisy polskie i wspólnotowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 4.
4.Kidyba A. red., Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, wyd. II, LEX 2014.
5.Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. 17, Warszawa 2015.
6.Kuligowski B., Zakres przedmiotowy ustawowego ograniczenia wysokości odsetek umownych z art. 359 § 21 k.c., „Prawo Bankowe” 2007, nr 3.
7.Ofiarski Z., Ustawa o kredycie konsumenckim, LEX 2014.
8.Rozwój sektora e-usług na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.