Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji

Autorzy: Wojciech Gonet
Słowa kluczowe: akcja spółka kapitałowa prawo pierwszeństwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 257

Abstrakt

Artykuł dotyczy skutków naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów/akcji. Ustanawiając umowne prawo pierwszeństwa udziałów/akcji, wspólnicy chcą mieć wpływ na zmiany osobowe wspólników poprzez możliwość nabycia zbywanych udziałów/akcji od podmiotów, które nie chcą być już wspólnikami. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zbycie udziałów/akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa dotknięte jest sankcją bezskuteczności zawieszonej względem wspólników/akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów/akcji spółki kapitałowej. Nabywca udziałów/akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa może wykonywać prawa z udziałów/akcji, np. głosować podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Matuszczak M., Prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych, Warszawa 2013.
2.Strzelczyk R., Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2011.
3.Wyrok SN z 11.01.2002 r., IV CKN 1903/00, Lex nr 53720.
4.Wyrok SN z 29.01.2004 r., II CK 368/02, Lex nr 174175.
5.Wyrok SN z 10.10.2008 r. II CSK 2008, Lex nr 484795.