Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn . I KZP 8/15

Autorzy: Małgorzata Żbikowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: osoba podejrzana kurator reprezentacja małoletniego małoletni pokrzywdzony
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (71-80)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 150

Abstrakt

Zaprezentowana glosa opisuje problematykę reprezentacji oraz wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przez jednego z jego rodziców w sytuacji, gdy drugi z nich jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa przeciwko małoletniemu. Wskazane zagadnienie zostało rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z 30 września 2015 roku (I KZP 8/15). Autorka w całości podziela konkluzję Sądu Najwyższego, także dochodząc do przekonania, iż małoletni nie może być reprezentowany w postępowaniu karnym (również w postępowaniu przygotowawczym toczącym się inrem) przez żadnego z rodziców w sytuacji, gdy jeden z nich uzyskał w postępowaniu przygotowawczym status osoby podejrzanej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.R. Kmiecik, Ustawowa definicja pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 40 k.p.k.), „Annales UMCS” Sectio G 1977, vol. 24, nr 9
2.W. Hazuka, Wykonywanie praw pokrzywdzonego małoletniego, gdy sprawcą przestępstwa jest jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun, „Problemy Praworządności” 1972, nr 10,
3.postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014r., S 2/14, OTK Seria A 2014, nr 2, poz. 19.
4.wyrok TK z 21 stycznia 2014r. (SK 5/12).
5.uchwała SN (7) z 30.09.2010r., I KZP 10/10, OSNKW 2010, nr 10, poz. 84;
6.postanowienie SN – Izba Karna z dnia 11 stycznia 2011r., V KK 125/10, Legalis nr 509923.
7.W. Sych, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010r., sygn. I KZP 10/10, „Ius Novum” 2011, nr 1,
8.K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013,
9.J. Mierzwińska – Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Warszawa 2012,
10.J. Misztal – Konecka, Reprezentacja w postępowaniu karnym pokrzywdzonego małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 16,
11.H. Ciepła (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011
12.A. Tęcza – Paciorek, Pojęcie osoby podejrzanej i jej uprawnienia, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11,
13.R. Kmiecik, Prawo do milczenia zatrzymanej osoby podejrzanej (w świetle reguły nemo tenetur), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 7 – 8,
14.J. Skorupka, Zatrzymanie procesowe osoby podejrzanej, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 11,
15.R.A. Stefański (w:) Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2003r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004, nr 2,
16.J. Misztal – Konecka, Pojednanie w prawie karnym (zagadnienia wybrane), „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 12,