Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.16-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)
Adresaci roszczeń z art. 446 Kodeksu cywilnego o naprawienie szkód wyrządzonych przez samobójcę

Autorzy: Aleksander Czapski
Słowa kluczowe: dziedziczenie odszkodowanie samobójca zamach
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (27-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 263

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę kręgu adresatów roszczeń z art. 446 k.c. w przypadku zamachu na życie innych osób, w wyniku którego giną te osoby oraz sam zamachowiec.Autor artykułu omawia na wstępie problematykę zakresu roszczeń z art. 446 k.c., następnie poświęca uwagę kwestii dziedziczenia majątkowych praw i obowiązków. W dalszej kolejności koncentruje się na możliwości dziedziczenia praw majątkowych w przypadku wspomnianego zamachu. Na koniec prezentuje propozycję rozwiązania problemu niemożności zaspokojenia roszczeń uprawnionych z art. 446 k.c. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek G., w: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom 1, red. G. Bieniek, Warszawa 2002.
2.Borysiak W., Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013.
3.Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
4.Dmowski S., w: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza. Cześć ogólna, red. S. Dmowski, S. Rudnicki, Warszawa 2007.
5.Gawlik Z., w: Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania. Część ogólna, red. Z. Gawlik, J. Gajda, Warszawa 2003.
6.Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959.
7.Kaltenbeck-Skarbek I., Żurek W., Prawo spadkowe, Warszawa 2012.
8.Piątowski J.S., w: System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
9.Piątowski J., Witczak H., Kawałko A., w: System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo Spadkowe, red. B Kordasiewicz, Warszawa 2013.
10.Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006.
11.Skowrońska-Bocian E., Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2016.
12.Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.
13.Sobolewski P., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania, red. K. Osajda, Warszawa 2013.
14.Sychowicz M., w: Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, tom 2, H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzkowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Warszawa 2005.
15.Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1998.
16.Witczak H., Kawałko A., Zobowiązania, Warszawa 2015.
17.Ziemianin B., w: Prawo zobowiązań. Część ogólna, red. B. Ziemianin, E. Kitłowski, Warszawa 2013
18.Uchwała Sądu Najwyższego z 16.11.2012 r., sygn. III CZP 61/12, www.sn.pl.
19.Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 15 listopada 2000 r., sygn. III ZP 20/00, www.lex.pl.
20.U chwała Sądu Najwyższego z 16.11.2012 r., III CZP 61/12, www.sn.pl.
21.Wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 1998 r., sygn. I C 38/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1998, nr 11, poz. 195
22.Wyrok Sąd Apelacyjnego w Warszawie z 26 czerwca 1997 r., sygn. I ACa 375/97, Wokanda 1998, nr 5, s. 37.
23.U chwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13 lipca 2006 r., sygn. III C ZP 33/06, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2007, nr 1, poz. 1.
24.Wyrok S ądu A pelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2011 r., sygn. VI ACa 865/11,
25.Wyrok S ądu A pelacyjnego w Łodzi z 30 maja 2014 r., sygn. I ACa 795/11, www.orzeczenia.ms.gov.pl.
26.Uchwała składu 7 sędziów S ądu N ajwyższego z 15 listopada 2000 r., sygn. III ZP 20/00, www.lex.pl.
27.Uchwała Sądu Najwyższego z 16.11.2012 r., III CZP 61/12, www.sn.pl.
28.Wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 1998 r., sygn. I C 38/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 1998, nr 11, poz. 195.
29.Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13 lipca 2006 r., sygn. III C ZP 33/06,
30.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2011 r., sygn. VI ACa 865/11, www.lex.pl.
31.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 30 maja 2014 r., sygn. I ACa 795/11, www.orzeczenia.ms.gov.pl.
32.Wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 1998 r., sygn. I C 38/98, Orzecznictwo Sądu