Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (16)

Rok wydania: 2016

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej

22 (5-26) Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch-Kujawska Więcej
2.

Adresaci roszczeń z art. 446 Kodeksu cywilnego o naprawienie szkód wyrządzonych przez samobójcę

16 (27-42) Aleksander Czapski Więcej
3.

Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa

12 (43-54) Katarzyna Malinowska-Woźniak Więcej
4.

Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.

15 (55-69) Kamil Dąbrowski Więcej
5.

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn . I KZP 8/15

10 (71-80) Małgorzata Żbikowska Więcej
6.

Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?

12 (81-92) Magdalena Kowalewska-Łukuć, Więcej
7.

Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza)

20 (93-112) Michał Peno Więcej
8.

Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć

18 (113-130) Małgorzata Myl Więcej