Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.15-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (15)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami

Autorzy: Adrianna Ogonowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny elektroodpady nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (101-116)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 470

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania elektroodpadami, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Celem poniższych rozważań jest pogłębiona analiza obecnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz porównanie go z rozwiązaniami dotychczasowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.J. Zyśk, Nowa dyrektywa WEEE, „Odpady i środowisko” 2012, nr 1,
2.K. Majewska, Nowelizacja dyrektywy WEEE, „Recykling” 2012, nr 3,
3.B. Draniewicz, Zakres obecnej i planowanej ustawy o ZSEE, „Odpady i środowisko” 2014, nr 6,
4.G. Wiśniewski w: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz, red. M. Duczmal, wyd. 1, Warszawa 2009,
5.E. Badowska-Domagała, M. Górski w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, wyd. 2, Warszawa 2014,
6.Z. Bukowski, Prawo gospodarki odpadami, wyd. 1, Poznań 2014,
7.M. Baściuk, Nowa ustawa oznacza zmiany na rynku ZSEE, „Odpady i środowisko” 2015, nr 4
8.M. Duczmal w: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz, red. M. Duczmal, wyd. 1, Warszawa 2009,
9.M. Tomczak, Funkcjonowanie ZSEE w Polsce, „Recykling” 2013, nr 10
10.P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne, wyd. 1, Łódź 2014,