Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14

Autorzy: Szymon Słotwiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prawo cywilne korzystanie z rzeczy pobieranie pożytków
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (147-153)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 109

Abstrakt

W glosowanym wyroku poruszono problem zbywania uprawnienia do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków. Sąd Najwyższy oparł swoje rozstrzygnięcie na dwóch założeniach. Po pierwsze, uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków naturalnych jest samoistnym przedmiotem obrotu prawnego (por. art. 252 i 693 § 1 k.c.) i może na podstawie umowy przysługiwać innej osobie niż właścicielowi, w szczególności użytkownikowi (a także użytkownikowi wieczystemu) lub dzierżawcy. Po drugie, może też być wiele osób, które są związane odpowiednimi stosunkami wynikającymi z umowy, z których ostatnia jest uprawniona do pobierania pożytków naturalnych (np. właściciel nieruchomości ustanawia użytkowanie na rzecz określonej osoby, która tę nieruchomość wydzierżawia innej osobie, a ta oddaje ją w poddzierżawę). O nabyciu własności tych pożytków decyduje przy tym w zasadzie istnienie odpowiedniego uprawnienia, a nie faktyczne posiadanie rzeczy macierzystej w chwili odłączenia, chyba że rzecz ta znajduje się w posiadaniu innej niż uprawniony osoby w dobrej wierze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. J. Panowicz-Lipska, w: J. Panowicz-Lipska (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, tom 8, Warszawa 2011,
2.2. Ł. Wyszomirski, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r., sygn. IV CSK 244/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 10,
3.3. Z. Kuniewicz, S. Słotwiński, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r., sygn. IV CSK 244/12, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2,
4.4. E. Gniewek, w: System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, tom 3, Warszawa 2013,
5.5. Ł. Żelechowski, w: K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c.
6.6. E. Gniewek, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c.,
7.7. M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny,T. I. Komentarz. Art. 1– 44910, Warszawa 2015, komentarz do art. 55 k.c.,
8.8. J.St. Piątowski, w: J. Ignatowicz (red.) System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, t. II, Ossolineum 1977,
9.9. M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-–55 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997,
10.10. T. Sokołowski, w: M. Gutowski (red.) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c.,