Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)

Rok wydania: 2016

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym

16 (5-20) Radosław Zych Więcej
2.

Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa

19 (21-39) Adam Banaszkiewicz Więcej
3.

Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa

13 (41-53) Rafał Bernat Więcej
4.

Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych

19 (55-73) Adam Drozdek Więcej
5.

Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego

13 (75-87) Karolina Gmerek Więcej
6.

Przestępstwa dystansowe i tranzytowe

15 (89-103) Mariusz Nawrocki Więcej
7.

Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni

16 (105-120) Mateusz Tomczyk Więcej
8.

Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym

26 (121-146) Marcin Jan Stępień Więcej
9.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14

7 (147-153) Szymon Słotwiński Więcej