Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.36-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2021 (36)
Wyłączenie pracownika organu w niemieckim postępowaniu administracyjnym

Autorzy: Zbigniew R. Kmiecik ORCID
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: pracownik organu członek organu kolegialnego wyłączenie osoby wykluczone podejrzenie stronniczości
Rok wydania:2021
Liczba stron:18 (45-62)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 132

Abstrakt

Celem pracy była analiza prawnoporównawcza przyczyn, trybów i skutków wyłączenia pracownika organu od udziału w niemieckim postępowaniu administracyjnym, a także skutków naruszenia przepisów o wyłączeniu. Zastosowano metody prawnodogmatyczną (analizę przepisów prawnych regulujących tytułową problematykę) i prawnoporównawczą polegające w danym przypadku na porównaniu rozwiązań przyjętych w różnych kontekstach proceduralnych danej gałęzi prawa oraz w różnorodnych systemach prawnych. Wykorzystano też analizy orzecznictwa niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego oraz adekwatnej literatury. Stwierdzono, że katalog osób bliskich pracownika organu, powodujących jego wyłączenie od udziału w postępowaniu, w którym są stronami, bardziej odpowiada powszechnym odczuciom niż katalog takich osób w polskim postępowaniu administracyjnym. Zagadnienie wyłączenia pracownika organu ze względu na bliskie relacje łączące go ze stroną postępowania ustawodawca niemiecki – w odróżnieniu od polskiego – uregulował w sposób zharmonizowany i spójny z innymi sytuacjami, w których kwestia kręgu osób najbliższych jest relewantna prawnie. Konsekwencje naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika organu są unormowane w sposób pośredni między dwoma skrajnymi rozwiązaniami, spotykanymi w porządkach prawnych lub praktyce sądowej krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bader J., Funke-Kaiser M., Kuntze S., Albedyll J., Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Heidelberg 1999.
2.Brohm W. et al., Administracja Republiki Federalnej Niemiec, przeł. T. Skoczny, Wrocław 1983.
3.Hufen F., Fehler im Verwaltungsverfahren, Baden-Baden 2002.
4.Kazele N., Interessenkollisionen und Befangenheit im Verwaltungsrecht, Berlin 1990.
5.Kmiecik Z.R., Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020.
6.Knack H.J., Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, Köln 1996.
7.Kopp F.O., Ramsauer U., Verwaltungsverfahrensgesetz, München 2000.
8.Maier T., Befangenheit im Verwaltungsverfahren. Die Regelungen der EU-Mitgliedstaaten im Rechtsvergleich, Berlin 2001.
9.Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2006.
10.Stelkens P., Bonk H.J., Sachs M., Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, München 2001.
11.Wahrig G., Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 1996.