Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.33-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2021 (33)
The taxpayer’s claim under the tax law relationship of a tax overpayment

Autorzy: Adam Drozdek ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: tax claim tax overpayment taxpayer tax
Rok wydania:2021
Liczba stron:16 (27-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 115

Abstrakt

The purpose of the research undertaken in this paper is to analyse the tax claim. It is an institution that has its source in a subjective right. As part of a tax claim, a taxable entity may assert its rights resulting from the obligation-involving tax law relationship of a tax overpayment. The institution of crediting overpayments towards tax arrears and current obligations is a special type of tax claims securing the exercise of the rights of taxable entities under the tax law relationship. The basic research method used for the purposes of the analysis undertaken in this publication is a comprehensive analysis of the normative status of the issues analysed and of selected views of legal commentators and of judicial and administrative decisions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drozdek A., Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków, Toruń 2020.
2.Dzwonkowski H., Nadpłata, in: H. Dzwonkowski (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013.
3.Dzwonkowski H., Powstanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa 2003.
4.Gniewek E., Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2010.
5.Ignasiak M., Nadpłata podatku – tryb i termin jej zwrotu, “Przegląd Podatkowy” 2006, No. 5.
6.Kalinowski M., Nadpłata w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, in: Z. Chmiel (ed.), Księga pamiątkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Toruń 1998.
7.Kruse H.W., Lehrbuch des Steuerrechts, Bd. 1, Allgemeiner Teil, München 1991.
8.Łunarski O., Zapłata podatku, Gdańsk 2002.
9.Mastalski R., Zobowiązania podatkowe, in: B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski and J. Zubrzycki (eds.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017.
10.Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010.
11.Ohanowicz A., Zobowiązania. Część ogólna, Poznań 1958.
12.Pogonowski P., Charakter prawny nadpłaty podatkowej, “Przegląd Legislacyjny” 2004, No. 3, Vol. 43.
13.Popławski M., Roszczenia podatkowe – specyfika i klasyfikacja, in: J. Głuchowski, A. Pomorska and J. Szolno-Koguc (eds.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Lublin 2007.
14.Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
15.Popławski M., Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienia wspólne dotyczące relacji uprawnień podatkowych, Warszawa 2014.
16.Ślifirczyk M., Potrącenie jako forma zapłaty podatku w polskim prawie podatkowym, Warszawa 1999.
17.Ślifirczyk M., Charakter prawny wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, in: R. Dowgier (ed.), Ordynacja podatkowa: kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, Białystok 2012.
18.Ślifirczyk M., Zaliczenie nadpłaty i zwrotu podatku jako przedmiot rozstrzygnięć organów podatkowych, in: R. Dowgier (ed.), Ordynacja podatkowa w praktyce. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Białystok 2014.
19.Wiszniewski J., Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1969.
20.Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniak K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000.
21.Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1972.
22.Wronkowska S., Sytuacje wyznaczone przez normy prawne, in: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński (ed.), Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.
23.Zubrzycki J., Nadpłata, in: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski and J. Zubrzycki (eds.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2005.