Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2020.29-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2020 (29)
Convicted Nazi lawyer. The case of Gerhard Pchalek in the Gera District Court in 1960

Autorzy: Konrad Graczyk
Słowa kluczowe: Third Reich criminal liability crimes against humanity judiciary prosecutor
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (17-31)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 270

Abstrakt

This study is devoted to a criminal case brought before a court in the German Democratic Republic against Gerhard Pchalek in connection with his service as a prosecutor in the Third Reich. Pchalek served in the Polish territories incorporated into the Reich, in Bielsko and Ka¬towice. He was a prosecutor in proceedings before special courts in Bielsko and Katowice, as well as before the Higher National Court in Katowice, in which he filed motions to sentence defendants to the death penalty. In 20 cases - as was determined by the District Court in Gera - Pchalek demanded the death penalty, which was then imposed and enforced. His act was classified as aiding in murder under the provisions of the German Criminal Code, and Pchalek was sentenced to 4 years in strict regime prison. The paper discusses the biography of Pchalek, the issue of post-war criminal liability of Nazi lawyers and the criminal trial before the District Court in Gera. The study uses a historical, formal and dogmatic method. The criminal trial in question is one of the few cases in which a Nazi lawyer was convicted.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cyprian, T. and Sawicki, J., Nieznana Norymberga. Dwanaście procesów norymberskich, Warszawa 1965.
2.Diestelkamp, B., Die Justiz nach 1945 und ihr Umgang mit der eigenen Vergangenheit, in: Diestelkamp, B. and Stolleis, M. (eds.), Justizalltag im Dritten Reich, Frankfurt am Main 1988.
3.Graczyk, K., Ewakuacja Sądu Specjalnego w Bielsku (Sondergericht Bielitz) w świetle ra¬portów urzędnika bielskiej prokuratury z 1945 roku, “Szkice Archiwalno-Historycz- ne” 2017, No. 14.
4.Gruchmann, L., Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ara Gurtner, Munchen 2001.
5.Konieczny, A., Problem przestępstw radiowych w rejencji katowickiej w latach 1939-1945, “Studia Historycznoprawne”, Vol. CCXXIII.
6.Koppel, W., Ungesuhnte Nazijustiz. Hundert Urteile klagen ihre Richter an, Karslruhe 1960.
7.Kulesza, W., Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013.
8.Lubertowicz, M., Lex iniustissima non est lex: formuła Gustava Radbrucha jako alter¬natywa dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, “Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2010, No. 4.
9.Riegel, P., Der Tiefe Fall des Professors Pchalek - Diener dreier Unrechtssysteme. Ein Thuringer Jurist zwischen NS-Justiz, Besatzungsmacht, Rechtsprofessur und Spitzel- dienst, Erfurt 2007.
10.Schenk, D., Poczta polska w Gdańsku. Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowe¬go, Gdańsk 1999.
11.Zajadło, J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001.
12.Zajadło, J., Radbruch, Sopot 2016.