Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.27-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 3/2019 (27)
Delegating members of the supervisory board of a limited liability company to act in the management board

Autorzy: Paweł Lewandowski ORCID
Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Słowa kluczowe: limited liability company supervisory board management board the principle of freedom of contract
Rok wydania:2019
Liczba stron:19 (115-133)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 44

Abstrakt

So far, it has not been decided whether a limited liability company may delegate a member of the supervisory board to temporarily perform the duties of a member of the management board. Practice is in favour of this possibility, while the doctrine expresses diverse views. The purpose of this paper is to analyze the subject matter in question. The principle of freedom of contract under company law and differences in the regulation of partnerships and capital companies, including the method of appointing the management board, are pointed out. It discusses the consequences of the assessment of delegation in the absence of explicit regulation, as well as the absence of a referral to use Article 383 of the Commercial Companies Code analogically. It demonstrates a number of doubts which are caused by delegation (when the thesis about its admissibility is approved), in particular the status of the delegate (the question of the continued existence of a legal relationship in the supervisory board). The paper employs the dogmatic method. The conclusion is that delegating a member of the supervisory board in a limited liability company de lege lata is not acceptable. However, it is desirable, which is why it should have a regulation modelled on Article 383 § 1 CCC.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allerhandt, M., Kodeks handlowy. Księga pierwsza Kupiec. Komentarz. Lviv 1935 (reprint Warszawa 1991).
2.Bieniak, J., in: Bieniak, J., Bieniak, M. (eds.), Spółka akcyjna. Komentarz. Warszawa 2005.
3.Chomiuk, M., in: Jara, Z. (ed.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2014.
4.Dziurzyński, T., in: Dziurzyński, T., Fenichel, Z., Honzatko, M. (eds.), Kodeks handlowy. Komentarz. Łódź 1995.
5.Kopaczyńska-Pieczniak, K., in: Kidyba, A. (ed.), Kodeks spółek handlowych v. II. Komentarz do art. 151–300. Warszawa 2018.
6.Kopaczyńska-Pieczniak, K., in: Kidyba, A. (eds.), Kodeks spółek handlowych v. I. Komentarz do art. 1–150. Warszawa 2017.
7.Kwaśnicki, R. L., Korniluk, M., Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu, “Monitor Prawniczy” 2009, No. 1, available in Legalis database. Accessed on: 3.02.2019.
8.Kwaśnicki, R. L., Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy (aktu założycielskiego) spółki z o.o., “Prawo Spółek” 2003, No. 7–8.
9.Litwińska, M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 maja 1996, sygn. akt: II CRN 29/96, “Przegląd Prawa Handlowego” 1997, No. 1.
10.Morawski, L., Zasady wykładni prawa. Toruń 2010.
11.Namitkiewicz, J., Kodeks handlowy. Komentarz v. III. Warszawa 1937.
12.Naworski, J. P., Delegowanie członków organów nadzoru spółki kapitałowej do zarządu, “Prawo Spółek” 2002, No. 2.
13.Nowacki, A., Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, “Przegląd Prawa Handlowego” 2010, No. 10.
14.Nowacki, A., Komentarz do art. 220 KSH, in: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Volume I. Komentarz do art. 151–226 KSH, available in Legalis 2018 database. Accessed on: 24.01.2019.
15.Opalski, A., Komentarz do art. 220 k.s.h, in: Opalski, A. (ed.), Kodeks spółek handlowych. Volume II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–226, available in Legalis 2018 database. Accessed on: 4.02.2019.
16.Opalski, A., in: Opalski, A. (ed.), Kodeks spółek handlowych, v. IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392. Warszawa 2016.
17.Rachwał, A., in: Włodyka S. (ed.), System Prawa handlowego, v. 2A Prawo spółek handlowych. Warszawa 2007.
18.Recommendations regarding the draft regulations governing a simple joint-stock company (proposal of amendments to the Commercial Companies Code), unpublished.
19.Rodzynkiewicz, M., Kodeks spółek handlowych komentarz. Warszawa 2012.
20.Romanowski, M., in: Szajkowski, A. (ed.), System Prawa Prywatnego v. 16. Prawo spółek osobowych. Warszawa 2008.
21.Siemiątkowski, T., Potrzeszcz R., in: Siemiątkowski, T., Potrzeszcz R. (eds.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł I. Przepisy ogólne. Tytuł II. Spółki osobowe, v. 1. Warszawa 2011.
22.Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (eds.), Kodeks spółek handlowych, v. II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300. Warszawa 2014.
23.Strzelczyk, K., in: Siemiątkowski, T., Potrzeszcz R. (eds.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz v. 2. Warszawa 2011.
24.Strzępka, J. A., Zielińska, E., in: Strzępka, J. A. (ed.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2015.
25.Strzępka, W., Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o.o., “Prawo Spółek” 2001, No. 5.
26.Szajkowski, A., Tarska, M., Szumański, A., in: Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (eds.), Kodeks spółek handlowych v. III Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–490. Warszawa 2013.
27.Szajkowski, A., Tarska, M., Szumański, A., in: Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (eds.), Kodeks spółek handlowych, v. II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300. Warszawa 2014.
28.Szumański, A., Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych, “Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, No. II.
29.Szumański, A., in: Pyzioł, W., Szumański, A., Weiss, I. (eds.), Prawo spółek. Warszawa 2014.
30.Szwaja, J., Mika, I. B., in: Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J. (eds.), Kodeks spółek handlowych v. III Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–490. Warszawa 2013.
31.Tarska, M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych. Warszawa 2012.
32.Tomkiewicz, J., Bloch, J., Spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Kodeks handlowy art. 158–306 i 491–497 Komentarz. Warszawa 1934.
33.Act of 23 April 1964, the Civil Code, Dz. U. (Journal of Laws) of 2018, item 1025, as amended.
34.Act of 20 December 1996 on Municipal Management, Dz. U. (Journal of Laws) of 2017, item 827, as amended.
35.Act of 20 August 1997 on the National Court Register, Dz. U. (Journal of Laws) of 2018, item 986, as amended.
36.Act of 15 September 2000, the Commercial Companies Code, Dz. U. (Journal of Laws) of 2017, item 1577, as amended.
37.Act of 15 May 2015, Restructuring Law Dz. U. (Journal of Laws) of 2015, item 978.
38.Ordinance of the President of the Republic of Poland of 27 June 1934, the Commercial Code, Dz. U. (Journal of Laws) of 1934 no. 57, item 502, as amended.
39.Judgment of the Supreme Administrative Court in Warszawa of 12 April, 2013, I GSK 1263/11, LEX No. 1336162.
40.Judgment of the Supreme Court of 12 May 2011, II UK 308/10, LEX No. 1165771.
41.Judgement of the Supreme Court of 6 June,2013, II UK 329/12, LEX No 1331292.