Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181     DOI: 10.18276/ais.2019.27-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / 3/2019 (27)
Impact of changes introduced to the Polish election law in 2018 on the process of preparing and conducting elections

Autorzy: Tomasz Czapiewski ORCID
Institute of Political and Security Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Szczecin

Rafał Miszczuk
University of Szczecin, Szczecin City Office
Słowa kluczowe: local elections election law code of election laws election official
Rok wydania:2019
Liczba stron:26 (53-78)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 48

Abstrakt

The aim of the paper was to explain the essence of the reform of the Polish election law, which took place in 2018. The changes were studied from the perspective of their impact on the process of organisation and preparation of elections. Therefore, four key elements of the reform were selected for analysis: institutional changes concerning commissioners and election officials, change in the position of local government units in the preparation and conduct of elections, live streaming of the work of district electoral Commissions (Obwodowa Komisja Wyborcza) and their appointing their members. The basic research method was the analysis of legal acts and expert interviews. The text highlights a number of problems and shortcomings related to the implementation of the reform. It was found that there are currently no institutions in Poland that have the resources to take over from local government units the tasks related to the preparation and organisation of elections. It was shown that many of the intended objectives of the reform were not achieved, either as a result of the amendments in the pre-election period or as a result of the interpretation aimed at maintaining the actual status quo despite legal changes. The latter phenomenon is the most visible in the institution of the electoral officer.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flis, J., Efekt książeczki, in: Flis, J. et al. (ed.), Co się stało 15 listopada? Wybory samorządowe 2014, Warszawa 2015.
2.Frydrych-Depka, A., Instytucja komisarza wyborczego i urzędników wyborczych po nowelizacji kodeksu wyborczego, “Studia Iuridica Toruniensia” 2018, No. 23.
3.Frydrych-Depka, A., Prawo do informacji o wyborach, “Studia Wyborcze” 2018, No. 25.
4.Gendźwiłł, A., Cześnik M., Flis J., Haman J., Materska-Sosnowska A., Michalak B., Pietrzyk P., Zbieranek J., Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw, Warszawa 2016.
5.GIODO letter from Edyta Bielak-Jomaa dated 11.04.2018 addressed to Magdalena Pietrzak, head of KBW, case no. DOLIS.027.437.18. Accessed on: 30.10.2019.
6.Michalak, B., Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, No. 58.
7.Miernik, R., Charakterystyka wyborów samorządowych w Polsce, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2019, No. 24.
8.NIK, “NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego”. Accessed on: 30.10.2019. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-kontroli-krajowego-biura-wyborczego.html.
9.Niżnik-Mucha, A., Wybrane zmiany kodeksu wyborczego w świetle konstytucyjnych zasad prawa wyborczego, “Casus. Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych” 2018, No. 91.
10.Nowy Kodeks wyborczy, “Samorząd Miejski” 2019, No. 257.
11.PAP, Kodeks do zmiany. PiS zaproponował nowelizację Kodeksu wyborczego, 10.11.2017. Accessed on: 30.10.2019, https://samorzad.pap.pl/kategoria/wybory/kodeks-do-zmiany-pis zaproponowal-nowelizacjekodeksu-wyborczego.
12.PKW, Information of the National Electoral Commission of 12.04.2018. Accessed on: 30.10.2019, https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/24969_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_12_kwietnia_2018_r_o_stanowisku_Generalnego_Inspektora_Danych_Osobowych_w_sprawie_przepisow_Kodeksu_wyborczego.
13.PKW, Information on the enforcement of the provisions of the Code of Elections and the proposed amendments, https://pkw.gov.pl/pliki/1549013020_Informacja_o_realizacji_przepisow_Kodeksu_wyborczego_oraz_propozycje_ich_zmiany.pdf.
14.Sejm print no. 3163. Accessed on: 30.10.2019. http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka. nsf/0/1A9F6DC1DE719813C125838B0049200B/%24File/3163.pdf.
15.PKW, Statement of the National Electoral Commission of 21.05.2018 on the role of the territorial government in organising elections.
16.Post-audit statement of the Supreme Audit Office President no. KBF 4114-004-01/201, I/14/006.
17.Pszczyński, M., Sobczyk, P., Nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych – aspekty prawne i praktyczne istotne dla jednostek samorządu gminnego, “Ekspertyzy i opracowania NIST” 2018, No. 38.
18.Pytel, A., Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych – postulat de lege ferenda, “Studia Wyborcze” 2019, No. 27.
19.Rakowska-Trela, A., Current Amendments to Polish Electoral Law in the Light of European Standards, “Polish Political Science Yearbook” 2018, No. 47.
20.Rakowska-Trela, A., Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym, “Studia Wyborcze” 2018, No. 25.
21.Roguska, B., Zaufanie do procedur wyborczych. Komunikat z badań No. 174/2014, Warszawa 2014.
22.Rulka, M., Opinia na temat zgodności projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk No. 2001) – w części zmieniającej przepisy kodeksu wyborczego – z europejskimi standardami wyborczymi, “Przegląd Sejmowy” 2018, No. 144.
23.Rulka, M., Wróblewski, B., Rozwiązania Kodeksu Wyborczego wpływające na zaufanie wyborców do procedury wyborczej. Uwagi de lege ferenda, “Przegląd Sejmowy” 2018, No. 154.
24.Shorthand record. Joint meeting of the Human Rights, Rule of Law and Petitions Commission (193.), Territorial Local Government and State Administration Commission (129.) and Legislative Commission (207.) Accessed on: 18.12.2017.
25.Sokala, A., Michalak, B., Uziębło, P., Leksykon prawa wyborczego, Warszawa 2013, ebook version, entry: urzędnik wyborczy (election official).
26.Sokala, A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej, “Studia Wyborcze” 2018, No. 25.
27.Statement of the Local Government Party of the Joint Commission of the Government and Territorial Government on preparedness for local government elections in 2018. Accessed on: 30.10.2019, https://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/25465_Stanowisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_21_maja_2018_r_w_sprawie_roli_samorzadu_terytorialnego_przy_organizacji_wyborow,
28.Szymanek, J., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk No. 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Accessed on: 30.10.2019, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/7A63D-69811565C59C12581E-90034AA30/%24File/i2493-17.rtf, pp. 10–11.
29.Uziębło, P., Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej. Accessed on: 30.10.2019, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/ObserwujemyWybory/14_03_2018%20Opinia%20prof_Uziebly%20nt%20nagrywania%20wyborow.pdf.
30.Uziębło, P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. Accessed on: 30.10.2019, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20kodeksie%20wyborczym%20wprowadzanych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf.
31.Uziębło, P., Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy Accessed on: 30.10.2019, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/ObserwujemyWybory/Opinia%20w%20sprawie%20dopuszczalnosci%20przelozenia%20wyborow%20.pdf.
32.Resolution of the National Electoral Commission of 11.08.2014 on ballot paper templates and ballot paper and Braille overlays for ballot papers in gmina council, poviat council, voivodeship sejmik and Warsaw district council elections and gmina, town and city mayor elections, M.P. 2014, item 734.
33.Resolution of the National Electoral Commission of 21.03.2016 on ballot box design, M.P. 2016, item 312.
34.Resolution of the National Electoral Commission of 22.09.2014 on the conditions and means of using electronic technology in gmina council, poviat council, voivodeship sejmik and Warsaw district council elections and gmina, town and city mayor elections, M.P. 2014, item 903.
35.Resolution of the Senat of the Republic of Poland of 21.12.2017 on the Act on amending certain acts in order to increase the involvement of citizens in the processes of electing, functioning and controlling certain political authorities. Accessed on: 30.10.2019, www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatuchwaly/3496/plik/696uch.pdf.
36.Statement of Justification for MP’s draft Act on amending certain acts in order to increase citizen participation in the process of electing, functioning and controlling certain public institutions. Accessed on: 30.10.2019, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5D147A5D7E8FEE04C1257E0C00434FD6/%-24File/3248-uzasadnienie.docx.
37.The Act on amending certain acts in order to increase the involvement of citizens in the processes of electing, functioning and controlling certain political authorities of 11.01.2018, Journal of Laws (Dz. U.) 2018, item 130.
38.The Act on Amending the Code of Elections Act of 15.06.2018, Journal of Laws (Dz. U.) 2018, item 1349.
39.The Act on Amending the Code of Elections Act of 25.06.2015, Journal of Laws (Dz. U.) 2015, item 1043.
40.The Act on Professional and Social Rehabilitation and Employment of the Disabled of 27.08.1997 i.e. Journal of Laws (Dz. U.) 2016, item 2046, as amended.
41.The Act on Amending the Code of Elections Act of 31.01.2019, Journal of Laws (Dz. U.) 2019, item 273.
42.The Criminal Code Act of 6.06.1997, Journal of Laws (Dz. U.) 2018, item 1600, as amended.