Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.27-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2019 (27)
Ownership and Property in Communist Civil Codes of Czechoslovakia

Autorzy: Petr Bělovský ORCID
Department of Legal History, Faculty of Law, Univerzita Karlova, Praha
Słowa kluczowe: communism ownership property socialist property civil code Czechoslovakia
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (23-38)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 240

Abstrakt

The distribution of property in society is a fundament of communist ideology, which in Czechoslovakia was regulated by two Civil Codes. In the process of reforming the entire legal system, the purpose of both codes was, besides property regulation, also to transform the perception of the importance of ownership in society and to change the way people think about the role of property. In order to achieve this, the communist legislation introduced brand new property-rights institutions, which were supposed to replace ownership – in particular, the so-called ‘use’ (užívání) of property. The ultimate goal of the communist property reform, however, became so-called socialist ownership, which corresponded to the requirements of communist ideology and which existed in public and individual form. This article presents the various types of ownership regulated in the Czechoslovak Civil Codes in the years 1948–1989. It also draws attention to some of the pitfalls of applying different forms of property in legal practice, particularly as regards land. It also points out the difference between the political demands placed on property law legislation and the economic reality of the day, which, among other things, contributed to the gradual weakening of the confidence in the Communist Party of Czechoslovakia and eventually led to the fall of the whole regime.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnovský M., K niektorým otázkam spoločenského vývoja Československa v šedesiatych rokoch, “Dějiny socialistického Československa” 1989, No. 10.
2.Bělovský P., Instituty občanského práva 1950–1982, in: Dějiny československého práva 1945–1989, ed. J. Kuklík, Praha 2011.
3.Bělovský P., Občanské právo, in: M. Bobek, P. Molek, V. Šimíček, Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví, Brno 2009.
4.Bosiacki A., Roman Law in Totalitarian Systems: Soviet Union, Italy and Germany – Case Study, in: Au delà frontières, melanges de droit Romain offert à Witold Wolodkiewicz, vol. 1, Warsaw 2000.
5.Čížkovská V., Osobní vlastnictví a jeho úprava v evropských socialistických právních řádech, “Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 1974, No. 3.
6.Dvonč F., Štěpina J., Návrh nového občanského zákonníka – zákonníka socialistickej spoločnosti, “Právny obzor” 1963, No. 3.
7.Eliáš K., Právo osobního užívání pozemku, “Socialistická zákonnost” 1983.
8.Fábry V., Osobní užívání půdy, “Právnické štúdie” 1964, No. 2.
9.Karass A.V., Obsah práva státního socialistického vlastnictví, “Sovětskoje gosudarstvo i pravo” 1949, No. 7.
10.Khruschev N.S., Moskovskaia Pravda, April 2nd, 1960.
11.Knapp V., Hlavní zásady československého socialistického občanského práva, Praha 1958.
12.Knapp V., Operativní správa národního majetku národními podniky, in: V. Knapp, K., Petržalka, Z. Isaakovič Škundin, K otázkám nového občanského práva, Praha 1950.
13.Knapp V., Vlastnictví v naší společnosti, “Právník” 1949, No. 7–8.
14.Knapp V., Vlastnictví v lidové demokracii, Praha 1952.
15.Knapp V., Plank K. et al., Učebnice československého občanského práva, vol. II, Praha 1965.
16.Kratochvíl Z., Předmět a systém socialistického práva občanského, “Právník” 1962, No. 1.
17.Plank K., Osobné vlastnictvo, “Právny obzor” 1952.
18.Venědiktov A.V., Státní socialistické vlastnictví, Praha 1950.