Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2022 (37)

Year of publication: 2022
# Title Page range Authors Actions
1.

Zastosowanie dokumentów MAEA w prawie energii jądrowej w Polsce


(Implementation of IAEA documents in nuclear law in Poland)
18 (9-26) Piotr Betkowski More
2.

What is ‘economic criminal law’?

15 (27-41) Michał Jerzy Dębowski More
3.

Znaczenie postępowania likwidacyjnego, reklamacyjnego oraz sądowego w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z powstałą szkodą komunikacyjną


(Importance of claims settlement, complaints and litigation in the process of claiming compensation under motor insurance claims)
25 (43-67) Michalina Jusik More
4.

Wymogi konstytucyjne określone w art. 50 ust. 1 TUE – możliwe procedury podjęcia decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej w państwach członkowskich


(Constitutional requirements specified in Article 50 (1) TEU – possible procedures for making a decision to withdraw from the European Union in Member States)
17 (69-85) Marcin Krawczak More
5.

Doręczenie komornicze. Zakres przedmiotowy i podmiotowy doręczenia komorniczego w świetle art. 1391 k.p.c.


(Service by a court enforcement officer. The material and personal scope of serving documents by a court enforcement officer in the light of art. 1391 of the Code of Civil Procedure)
21 (87-107) Joanna Lipińska More
6.

Wykorzystanie nowatorskiej technologii skanowania 3D w oględzinach na miejscu zdarzenia kryminalnego


(The use of innovative 3D scanning technology in an inspection at a crime scene)
15 (109-123) Agnieszka Pełdiak More
7.

Definicja legalna beneficjenta środków publicznych wydatkowanych w ramach polityki spójności


(Legal definition of a “beneficiary” of public funds transferred on the basis of a project financing agreement under the cohesion policy)
19 (125-143) Robert Talaga More
8.

The UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment as the direction for security rights regulations in the COVID-19 economy

11 (145-155) Tomasz Tomczak More
9.

Czas trwania kontroli podatkowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2020 roku, I FSK 2243/19


(Duration of a tax inspection – commentary to the Supreme Administrative Court judgment of 19 February 2020, I FSK 2243/19)
9 (159-167) Paulina Brejdak More
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2021 roku (I ACa 184/20)

11 (171-181) --- More
11.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 23 września 2021 roku (II AKa 1/21)

20 (183-202) --- More
12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2021 roku (I SA/Sz 61/20)

11 (205-215) --- More
13.

Mariusz Bogusz (red.), Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019 t. I, ISBN 978-83-7865-815-3, ss. 162 t. II, ISBN 978-83-7865-816-0, ss. 176

10 (219-228) Tomasz Kosicki More
14.

Adrianna Ogonowska, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-358-7, ss. 312

6 (229-234) Dorota Pyć More
15.

Seminarium międzynarodowe „The COVID-19 pandemic – legal and economic consequences. International perspective”

4 (237-240) Michał Peno More
16.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” Międzyzdroje, 23–24 września 2021 roku

11 (241-251) Agata Szwed, Bartosz Pacholski More