Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.34-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2021 (34)
Formal requirements for authors of project information cards

Authors: Jacek Krystek ORCID
Lodz University of Technology, Poland
Keywords: environmental impact assessment project information card environmental impact assessment report
Year of publication:2021
Page range:10 (49-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 92

Abstract

The formal requirements for authors of environmental impact assessment reports have changed over time. At present, such authors are required to demonstrate specific education or professional experience. A project information card is a similar document to an impact assessment report, drafted during an environmental impact assessment. Unlike in the case of impact assessment reports, at present, authors of project information cards are not obliged to meet any formal requirements. Despite the different formal requirements applicable, both these documents can constitute grounds for issuing decisions on environmental conditions. This may allow circumvention of the main idea behind introducing formal requirements for authors of environmental impact assessment reports, i.e. the improvement in the quality of environmental studies. Therefore, if legal regulations require authors of environmental impact assessment reports to meet certain formal requirements, why should the same requirements not be demanded from authors of information cards which form the grounds for issuing decisions on environmental conditions?
Download file

Article file

Bibliography

1.Górski M., et al., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.
2.Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2009.
3.Krystek J., Raporty ooś po nowemu, “Przegląd Komunalny” 2016, No. 7(298).
4.Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Warszawa 2009.
5.Rakoczy B., Karpus K., Klimek G., Mierkiewicz M., Szalewska M., Szuma J., Szuma K., Wesołowska K., Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, Warszawa 2017.
6.Śliwa J., Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, “Samorząd Terytorialny” 2015, No. 9